Sunday, November 5, 2017

BTL (berkas tidak lengkap) YANG SUDAH MELENGKAPI NAMUN DINYATAKAN MASIH PERLU PERBAIKAN (TAHAP KE 2)

I. DINAS PENDIDIKAN


1. NAMA                  : NOR RYNA, S.Pd...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 198811232010012007
   UNIT KERJA        : SDN LAWAHAN 1
    BTL                               : TINJAU TGL PENETAPAN FORM 1 SKP 15/16

2. NAMA                  : NURUL HUDA, S.Pd...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 197109092014062003
   UNIT KERJA        : SDN TAMBARANGAN 2
   BTL                         : TINJAU PAK 2016 UTK NAMA JAB. BELUM DIPERBAIKI

3. NAMA                  : LISA LARASITA, AMa...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198602042009042002
    UNIT KERJA        : SDN PANDAHAN 2
   BTL                         : - TINJAU ULANG PAK & SKP NAMA JAB. SEHARUSNYA GURU
                                     - AK. PD FORM 2 SKP AK TIDAK SESUAI TARGET
                                     - UNSUR PENUNJANG MAKS. 2

4. NAMA                   : MUKANI, S.Pd...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197003082007011024
    UNIT KERJA        : SDN SALAM BABARIS
   BTL                         :  - AK. PD FORM 2 SKP AK TIDAK SESUAI TARGET
                                       - UNSUR PENUNJANG MAKS. 2

5. NAMA                  : MARLIANI CHANDRA, A.Ma.Pd.OR...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197809292010012010
    UNIT KERJA        : SDN TIMBAAN 2
    BTL                         : UNSUR PENUNJANG MAKS. 2

6. NAMA                  : MISLAN, S.Pd...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197002242012121001
   UNIT KERJA        : SDN PANTAI CABE
   BTL                         : - AK. PD FORM 2 SKP AK TIDAK SESUAI TARGET
                                      - PAK 2016 UTK TANGGAL DITETAPKAN

7. NAMA                  : SITI ZULAIKHA, S.Pd.SD...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198408182005012003
    UNIT KERJA        : SDN PEMATANG KARANGAN
    BTL                         : SKP 15/16 UTK REALISASI AK TIDAK SESUAI

8. NAMA                  : MILA KARMILA, S.Pd...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198711032011012013
    UNIT KERJA        : SDN PARIGI SIMBAR
    BTL                         : AK. PD FORM 2 SKP AK TIDAK SESUAI TARGET

9. NAMA                   : ZAKIYA WASA ADY, S.Pd...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198608212011011007
    UNIT KERJA        : SDN SALAM BABARIS 2
    BTL                         : AK. PD FORM 2 SKP AK TIDAK SESUAI TARGET

10. NAMA                  : SUMIATIN, S.Pd SD...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198109102009042003
      UNIT KERJA        : SDN PUALAM SARI
      BTL                         : TINJAU AK. PEMBELAJARAN PD.PAK INPASING

11. NAMA                  : RUSMA ANDIANI, S.Pd
     NIP                         : 197512302006042007
     UNIT KERJA        : SMPN 1 SALAM BABARIS
     BTL                         : TINJAU PAK INPASING PD AK PEMBELAJARAN
                                       &  PENGEMBANGAN DIRI SESUAIKAN DENGAN 
                                       PAK SELANJUTNYA

12. NAMA                  : SA’ADIAH, S.Ag....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197403132006042022
      UNIT KERJA        : SDN SAWAJA
      BTL                         : TINJAU ULANG SKP 15/16 FORM.2 UTK REALISASI KUAL MUTU

13. NAMA                  : HAMDATUL JANNAH, S.Pd...(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198210122014062007
     UNIT KERJA        : SDN MARGASARI ILIR 2
     BTL                         : SKP 15/16 UTK PBM GOL II : 4.500 TIDAK TERLAMPIR

15. NAMA                  : RUSMILIANI, S.Pd.MA
     NIP                         : 198309222005012006
    UNIT KERJA        : SDN RANGDA MALINGKUNG 4
    BTL                         : - TINJAU PAK LANGSUNG Pd AK PENGEMBANGAN DIRI
                                       - SESUAIKAN DGN PAK SELANJUTNYA

16. NAMA                  : SUPRAPTO...(MELENGKAPI)
     NIP                         : 196911132005011006
     UNIT KERJA        : SDN BUAS-BUAS
    BTL                         : - UNSUR PENUNJANG MAX. 2 AK
                                      - SESUAIKAN DGN KENAIKAN JAB.

17. NAMA                  : RAHMIDA, S.Pd.I...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197903252009042002
     UNIT KERJA        : SDN HATUNGUN 2
      BTL                         : TGL PENETAPAN FORM 1 SKP 15/16

18. NAMA                  : ABD WAHAB, S.Pd.I...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 196804032006041016
     UNIT KERJA        : SDN BATALAS
    BTL                         : - SK KENAIKAN JAB. TDK TERLAMPIR
                                      - SKP 15 Pd JAB. Ybs. TGL PENETAPAN FORM 1 & 2/
                                         TERDAPAT NILAI DIBAWAH 76
                                       - SKP 2016 Pd JAB. YBS.

19. NAMA                  : NURKHOLIS MAJID, S.Pd.I...(MELENGKAPI)
     NIP                         : 197901032009041002
     UNIT KERJA        : SDN PEMATANG KARANGAN HILIR 1
     BTL                         : - UNSUR PENUNJANG MAX. 5 AK
                                        - SESUAIKAN DGN SK KENAIKAN JAB.

20. NAMA                  : SARKANI, S.Pd...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198403112009041003
      UNIT KERJA        : SDN BINUANG 9
      BTL                         : SK KENAIKAN JAB. BLM DILAMPIRKAN

21. NAMA                  : SITI MUNAWAROH, S.Pd...(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198711292010012013
     UNIT KERJA        : SDN KALUMPANG 2
     BTL                         : DILENGKAPI TAPI AK UNSUR PENUNJANG MAX. 2 AK.

22. NAMA                  : MAS’AMAH, S.Pd...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197904102009042003
      UNIT KERJA        : SDN BATALAS
     BTL                         : TGL PENETAPAN FORM 1 DAN 2 SKP 2015 TERBALIK

23. NAMA                  : SONNY SETIAWAN, S.Pd
     NIP                         : 198509232011011012
    UNIT KERJA        : SMPN 1 BINUANG
    BTL                         : - SKP 15/16 UTK PBM BLM DILENGKAPI
                                       - TMT SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI BELUM SESUAI

24. NAMA                  : MUHTAR LUPI, S.Pd...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197606302011011008
     UNIT KERJA        : SDN TATAKAN 1
     BTL                         : UNSUR PENUNJANG MAX.2

II. DINAS KESEHATAN 


1. NAMA                  : ENY ELIYANAH, AMK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197808082011012004
   UNIT KERJA        : PKM SALAM BABARIS
    BTL                         : TINJAU JAB.YBS. PADA SK KENAIKAN JAB.
                                       SEHARUSNYA PERAWAT MAHIR

2. NAMA                  : RINA FIBRIYANTI, A.Md.Keb...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198602202010012005
    UNIT KERJA        : PUSKESMAS MARGASARI
    BTL                         : SK KENAIKAN JAB. MENDAHULUI PAK

3. NAMA                  : ANTON TEGAS PRIBADI, AMK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198503242011011008
    UNIT KERJA        : PKM HATUNGUN
    BTL                         : LAMP. SK KENAIAN JABATAN.

4. NAMA                   : LISTIA YUNIARTI, A.Md.KG...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198304302007012003
    UNIT KERJA        : PKM BINUANG
    BTL                         : TINJAU TUGAS TAMBAHAN PD FORM 2 SKP 15/16

5. NAMA                  :  HARISAH,AMK...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 198812092011012011
   UNIT KERJA        : PKM MARGASARI
   BTL                         : FORM 2 SKP 2015 BELUM DILENGKAPI

6. NAMA                  : ARIN PUTRI PRAMITASARI, AMK...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 198909252011012006
   UNIT KERJA        : PKM BINUANG
   BTL                         : TGL PENETAPAN FORM 1 SKP 15/16

7. NAMA                  : REZKY NOOR AMALIA, AM.Keb...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198806112010012013
   UNIT KERJA        : PKM TAPIN UTARA
   BTL                         : LAMP. PAK LAMA AK. 92.301

8. NAMA                  : IMA DEWI, AM.Keb...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 198605082008032001
   UNIT KERJA        : PKM MARGASARI
   BTL                         : FORM 2 SKP 2015 Pd TUGAS TAMBAHAN.

9. NAMA                  : NURUL HIKMAH, AMK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198008022010012019
   UNIT KERJA        : PKM PIANI
  BTL                         : KP. Ybs. TERAKHIR 01-04-2014 SEDANGKAN SK 
                                     PENGANGKATAN PERTAMA KALI 01-03-2014

10. NAMA                   : AFRIYANI HELYAWATI ANWAR, AMK...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198504042006042009
     UNIT KERJA        : PKM TAMBARANGAN
     BTL                         : TUGAS TAMBAHAN Pd FORM 2 SKP 15/16

11. NAMA                   : drg. ISMA KHAIRANI YULIYATI...(MELENGKAPI)
     NIP                         : 197107032014072001
     UNIT KERJA        : PKM PIANI
     BTL                         : KONFIRMASI ATASAN LANGSUNG

12. NAMA                   : HERMANTO, AMK...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198409162006041004
      UNIT KERJA        : PKM BINUANG
      BTL                         : TGL PENETAPAN FORM 1 SKP 15/16

13. NAMA                  : ANISAH, A.Md.AK...(MELENGKAPI)
     NIP                         : 197810122000122001
     UNIT KERJA        : PKM TAPIN UTARA
    BTL                         : - SK KENAIKAN JAB. TDK TERLAMPIR
                                      - TGL PENETAPAN FORM 2 SKP 2016

14. NAMA                  : dr. IRA WILIANA... (MELENGKAPI)
      NIP                         : 198508292014072001
     UNIT KERJA        : PKM BAKARANGAN
     BTL                         : AK. Pd PAK AWAL SK PENGANGKATAN PERTAMA & SK PNS

15. NAMA                  : M. IHSAN ANSARI, AMK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198711042010011012
    UNIT KERJA        : PKM PANDAHAN
   BTL                         : - SK KP TERAKHIR TMT 01-04-2014 TDK MENGGUNAKAN AK.
                                      - SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI TMT. 01.01.2014
                                      - MASA PENILAIAN PAK TERPUTUS

16. NAMA                  : MIDIYATMOKO, SKM...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198104042005011015
     BTL                         : - AK Pd SK PEMBEBASAN SEMENTARA BERBEDA DGN PAK
                                                - SK PEMBEBASAN SEMENTARA BERLAKU SURUT

17. NAMA                  : NELDA ROSYIDA, SKM
      NIP                         : 197609022007012014
      UNIT KERJA        : PKM BINUANG
     BTL                         : - URAIAN TUGAS HARUS DITANDATANGANI PJB. ES.II
                                        - URAIAN TUGAS TIDAK MENCERMINKAN IJAZAH S-1
                                        - KONFIRMASI ATASAN LANGSUNG DIMUTASI TGL 03-01-2017

18. NAMA                   : DENY HARYUNIANSYAH, SKM...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197306022006041016
     BTL                         : - REVITALISASI WAKTU Pd FORM 2 SKP 15/16
                                        - URAIAN TUGAS TIDAK MENCERMINKAN IJAZAH S-1

19.NAMA                  : ADITYA SLAMET KURNIAWAN... (MELENGKAPI)
     NIP                         : 198801152010011004
     UNIT KERJA        : PKM TAMBARUNTUNG
    BTL                         : - SK JAB. MENDAHULUI PAK
                                      - TDK TERLAMPIR PAK ASLI JAN. 17 – JUNI 17

III. DINAS PERTANIAN


1. NAMA                  : H.TATA SUYANA, SP...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197001101989031004
    BTL                         : LAMP. PAK ASLI MP.01 JAN 2013 s/d 30 JUNI 2016

2. NAMA                  : Ir. H. JOHARNI
    NIP                         : 196004301988031006
   BTL                         : LAMP. SK PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JAB. Ybs
                                    . TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT DALAM 
                                      WAKTU 5 TAHUN

3. NAMA                  : M. DEDEN WAHYUDIANTO, S.ST
    NIP                         : 197412091996031002
    BTL                         : - TGL PENETAPAN FORM 1 SKP 2016
                                       - FORM 2 SKP 2016 Pd JANGKA WAKTU PENILAIAN s/d 17 MEI
                                         16    YG DILANTIK KEMBALI
                                       - LAMP. SK JAB PELANTIKAN TSB.

IV. RSUD DATU SANGGUL


1. NAMA                  : NOOR EKA CAHYANI, Amd.AK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198503312005012003
   BTL                         : TINJAU TUGAS TAMBAHAN PD FORM 2 SKP 15/16

2. NAMA                  : ADI RISWAN, AMK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198507242006041004
    BTL                         : SK KENAIKAN JAB. MENDAHULUI PAK ( TMT 01-04-2016 
                                      AK YG DIGUNAKAN PAK DGN MP JAN-DES 16)

3. NAMA                  : WINDA ARIYANTI, A.Md PERKES
    NIP                         : 198904142011012017
    BTL                         : - TINJAU SK PENGANGKATAN PERTAMA JAB. 
                                         SEHARUSNYA P.MEDIS TERAMPIL
                                      - TINJAU JAB. Ybs. Pd PAK
                                      - TINJAU JAB. Ybs. Pd SK KENAIKAN JAB. P.MEDIS MAHIR
                                      - SESUAIKAN SKP 2016

4. NAMA                  : ANNA OKTAVIANA, AM.d AK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 199210202015032001
   BTL                         : - FORM 2 SKP 15/16 Pd TUGAS TAMBAHAN
                                     - REALISASI Pd SKP 2016 FORM 2

5. NAMA                   : AHMAD DAIROBI, A.Md AK...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 199208242015031001
    BTL                         : SKP 2015/16 UTK FORM 2 TUGAS TAMBAHAN BELUM DILENGKAPI

6. NAMA                   : WAWAN HIDAYAT, S.Kep
    NIP                         : 198611062009041001
    BTL                         : - TINJAU JAB. PADA PAK SEHARUSNYA PERAWAT AHLI PERTAMA
                                       - TERDAPAT NILAI DIBAWAH 76 PADA SKP 2015

IV. DINAS PEMBERDAYAAN MASY. DESA


1. NAMA                  : REZA MUHIDIN, S.AP...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197611241998031005
    BTL                         : - SESUAIKAN SKP 2015 DGN PELANTIKAN 07-04-2015
                                      - KONFIRMASI ATASAN LANGSUNG

2. NAMA                  : Dr.PADLIANOR, S.Sos, M.AP...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 197608171995031001
    BTL                                : SKP 15/16 UTK TARGET BIAYA TIDAK PERLU DICANTUMKAN


V. INSPEKTORAT


NAMA                  : DEONISIUS RICKO, SE, Ak...(MELENGKAPI)
NIP                         : 198201072011011008
BTL                         : LAMP. SERTIFIKAT DIKLAT PENJENJANGAN AUDITOR MUDA


VI. KELURAHAN RANTAU KANAN


NAMA                  : DIANA, A.Md... (MELENGKAPI)
NIP                         : 197703012011012002
BTL                         : LAMP. PAK AWAL ASLI DAN PAK 2016 BELUM DILENGKAPI


VII. KEC. LOKPAIKAT


NAMA                  : MELIYANA ASTUTI...(MELENGKAPI)
NIP                         : 198603062006042002
BTL                         : URAIAN TUGAS YANG DIPERBAIKI MASIH BELUM SESUAI IJAZAH

VIII. DINAS KETAHANAN PANGAN


NAMA                  : ABDURAHMAN FADILAH, A.Md...(MELENGKAPI)
NIP                         : 198003212010011009
BTL                         : - LAMP. SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI SBG JAFUNG

IX. SET KPU


NAMA                  : RYNA RAYA, SE...(MELENGKAPI)
NIP                         : 197411112007012015
BTL                         : TINJAU TANGGAL DIBUAT URTUG 17-10-2017

X. KEL. RANTAU KANAN


NAMA                  : SYAHRIAN PANI... (MELENGKAPI)
NIP                         : 196910081993031007
BTL                         : SKP 2015 UTK NAMA JABATAN DISESUAIKAN ANJAB SKPD

XI. DINAS PERINDUSTRIAN


NAMA                    : RONNY RIFANI, ST...(MELENGKAPI)
NIP                         : 197709272005011008
BTL                        :  SK PELANTIKAN SBG KABID INDUSTRI BELUM TERLAMPIR               Bersama ini diberitahukan kepada nama-nama tersebut diatas agar dapat melengkapi sesuai dengan keterangan yang terlampir paling lambat hari kamis tanggal 9 November 2017 ke kantor BKPSDM Kab. Tapin agar dapat diproses lebih lanjut.

SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2019 SUDAH TERBIT

SK bisa diambil oleh Bagian Kepegawaian SKPD masing-masing dengan membawa/menyerahkan Berita Acara dan Foto Penanaman Pohon ...