Monday, October 2, 2017

SK KENPA PERBAIKAN YANG SUDAH SELESAI


1.  Nama/NIP    :  YANTI, S.Pd / 197908142010012018
     Unit Kerja    :  SMA NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN
     Perbaikan     :  Masa Kerja Golongan Pada SK Kenaikan Pangkat Penata/III/c
                             Periode 1 April 2014

2.  Nama/NIP    :   RABIATUL ADAWIYAH / 197908142010012018
     Unit Kerja    :   SDN BARINGIN 1
     Perbaikan     :   Masa Kerja Golongan Pada SK Kenaikan Pangkat Penata Muda/III/a
                              Periode 1 Oktober 2015

3.  Nama/NIP    :  FATHUL ZANAH, S.Pd / 196812012007012038
     Unit Kerja    :  TK NEGERI PEMBINA RANTAU
     Perbaikan     :  Angka kredit yang tercantum Pada SK Kenaikan Pangkat Penata Muda/III/a
                             Periode 1 Oktober 2015


4.  Nama/NIP    :  SURIADI, S.Pd / 197309062014061001
     Unit Kerja    :   SDN RAWANA HILIR
     Perbaikan     :   Nama jabatan dan Angka kredit yang tercantum Pada SK Kenaikan Pangkat Penata 
                             Muda/III/a  Periode 1 April 2017

5.  Nama/NIP    :  ADIANI / 196801211994031013
     Unit Kerja    :   DINAS PERTANIAN

     Perbaikan     :   Nama unit kerja yang tercantum Pada SK Kenaikan Pangkat Penata  Muda/III/a
                             Periode 1 April 2017

6.  Nama/NIP    :  JUM'AT/ 196505061988031021
     Unit Kerja    :   DINAS PERTANIAN

     Perbaikan     :   Nama unit kerja yang tercantum Pada SK Kenaikan Pangkat Penata /III/c
                             Periode 1 April 2017

7.  Nama/NIP    :  UMI KALSUM/ 197011211992032006
     Unit Kerja    :   DINAS KESEHATAN

     Perbaikan     :   Nama unit kerja yang tercantum Pada SK Kenaikan Pangkat Penata Tk.I/IIId
                             Periode 1 April 2017

8.  Nama/NIP    :  TINAH SARI, A.Md/ 197503122010012016
     Unit Kerja    :   DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

     Perbaikan     :   Nama unit kerja yang tercantum Pada SK Kenaikan Pangkat Penata Muda/IIIa
                             Periode 1 April 2017

9.  Nama/NIP    :  RIHSAN, S.Sos,MM/ 196907121992031014
     Unit Kerja    :   KECAMATAN LOKPAIKAT

     Perbaikan     :   Nama unit kerja yang tercantum Pada SK Kenaikan Pangkat Penata Muda/IIIa
                             Periode 1 April 2017

SK Kenpa Perbaikan atas nama diatas dapat diambil pada kantor BKPSDM Kab. Tapin pada jam kerja oleh Kasubbag Kepegawaian SKPD masing-masing


   

SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2019 SUDAH TERBIT

SK bisa diambil oleh Bagian Kepegawaian SKPD masing-masing dengan membawa/menyerahkan Berita Acara dan Foto Penanaman Pohon ...