Sunday, October 29, 2017

BTL (berkas tidak lengkap) YANG SUDAH MELENGKAPI NAMUN DINYATAKAN MASIH PERLU PERBAIKAN

I. DINAS PENDIDIKAN

1. NAMA                    : HERLINA, S.PdI....(MELENGKAPI)
    NIP                          : 198207102009042006
    UNIT KERJA         : SDN RAWANA HULU
    BTL                         : PAK INPASING YANG DIPERBAIKI BELUM DISTEMPEL 
                                       DINAS PENDIDIKAN

2. NAMA                   : NOOR AINI, SPd....(MELENGKAPI)
    NIP                         : 196902072006041005
    UNIT KERJA        : SDN PABAUNGAN HULU
    BTL                         : - TINJAU JABATAN ybs. PD PAK INPASING DAN SKP 15/16
                                      - UNSUR PENUNJANG MAKSIMAL 2 ANGKA KREDIT

3. NAMA                  : JUNAIDI, SPd....(MELENGKAPI)
  NIP                         : 197510032009041005
  UNIT KERJA         : SDN TARUNGIN 1
  BTL                         : TINJAU JABATAN ybs. PD PAK INPASING DAN SKP 15/16

4. NAMA                   : LISNA, S.Pd...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198002152014062005
    UNIT KERJA        : SDN SUNGAI SALAI
    BTL                       : NAMA JABATAN BELUM DIGANTI PADA PAK DAN SKP 
                                    YANG DILENGKAPI

5. NAMA                  : MISBAH, S.Pd....(MELENGKAPI)
  NIP                         : 197207182014062004
  UNIT KERJA        : SDN PABAUNGAN HILIR 2
 BTL                         : NAMA JABATAN BELUM DIGANTI PADA PAK DAN SKP
                                   YANG DILENGKAPI

6. NAMA                  : SUPARTI, S.Pd
   NIP                         : 197909022009042001
   UNIT KERJA        : SMPN 1 PIANI
   BTL                         : SK KENAIKAN JABATAN MENDAHULUI PAK

7. NAMA                  : YUNITA FRIDAYATI, A.Ma.Pd.SD....(MELENGKAPI)
   NIP                         : 198802262011012009
   UNIT KERJA        : SDN PABAUNGAN HULU
   BTL                         : TINJAU NAMA JABATAN ybs. PD PAK INPASING DAN SKP 15/16

8. NAMA                  : WARDAH, S.Pd...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 198310132014022002
   UNIT KERJA        : SDN LALAPIN
   BTL                         : TINJAU NAMA JABATAN ybs. Pd PAK 2016

9.NAMA                   : RACHMADI, S.Pd...(MELENGKAPI)
   NIP                         : 198305152014061005
  UNIT KERJA         : SDN MARGASARI ULU
  BTL                         : TINJAU NAMA JABATAN ybs. Pd PAK 2016

10. NAMA                  : KURSANI, S.Pd
     NIP                         : 196709072007011031
     UNIT KERJA        : SDN TIMBUNG
      BTL                         : TINJAU NAMA JABATAN ybs. Pd PAK DAN SKP 15/16

11. NAMA                   : FARIDAH, S.Pd....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198404052014062006
       UNIT KERJA        : SDN KALADAN 1
      BTL                         : TINJAU NAMA JABATAN ybs. Pd PAK 2016

12. NAMA                  : SYARIFAH HATIMAH, S.Pd...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197405262014062004
      UNIT KERJA        : SDN MARGASARI ULU
      BTL                         : TINJAU NAMA JABATAN ybs. Pd PAK 2016

13. NAMA                  : JUMIATI, S.Pd...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198607182009042006
      UNIT KERJA        : SMPN 3 CLU
      BTL                         : LAMP. SK KENAIKAN JABATAN

14. NAMA                   : MARNI YANTI, S.Pd....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197412152014062002
      UNIT KERJA        : SDN PARIOK 2
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JAB. PADA PAK
                                        -  Pd KOLOM LAMA TIDAK SESUAI DENGAN PAK LAMA

15. NAMA                  : ANWAR SADAT, S.Pd...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197707062009041001
      UNIT KERJA        : SMPN 3 CLS
       BTL                         : LAMP. SK KENAIKAN JABATAN


16. NAMA                  : SULISTYADI EKO NUGROHO, S.Pd....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198010102014061008
      UNIT KERJA        : SDN BAGAK
      BTL                        : - TINJAU ULANG PAK AWAL UTK UNSUR UTAMA DAN 
                                            UNSUR PENUNJANG
                                         - TINJAU ULANG PAK 2016 Pd KOLOM LAMA (PBM) 
                                            TIDAK SESUAI DGN PAK LAMA

17. NAMA                   : MOHAMAD AINI....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 196502112006041007
      UNIT KERJA        : SDN BALAWAIAN HILIR
      BTL                        : TINJAU JABATAN ybs. PD PAK INPASING DAN SKP 15/16


18. NAMA                   : SITI RUMANSIYAH, S.Pd....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198401102009042001
      UNIT KERJA        : SDN SUNGAI SALAI
      BTL                         : TINJAU JABATAN ybs. PD PAK INPASING DAN SKP 15/16

19.NAMA                   : LASRI,S.Pd...(MELENGKAPI)
     NIP                         : 197902202007012016
      UNIT KERJA        : SDN KEMBANG HABANG
      BTL                       : - TINJAU JABATAN ybs. PD PAK INPASING DAN SKP 15/16
                                       - SESUAIKAN AK PD NOTA USUL ybs. PINDAH PADA 1 JUNI 17

20. NAMA                    : NURMILAYATI,S.Pd.SD....(MELENGKAPI
       NIP                         : 196912081999032006
       UNIT KERJA        : SDN TAMBARANGAN 3
     BTL                         : TINJAU PAK INPASING PD AK PENDIDIKAN 
                                        DAN PENGEMBANGAN DIRI, SESUAIKAN DENGAN
                                         PAK SELANJUTNYA

21. NAMA                  : ANDRIE RAHMAN, S.Pd....(MELENGKAPI)
     NIP                         : 197810232011011003
     UNIT KERJA        : SDN SWATO 1
    BTL                         : SK KENAIKAN JABATAN MENDAHULUI PAK

22. NAMA                    : ZAINAL ARIFIN, S.Pd....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198310052009041003
       UNIT KERJA        : SDN BAGAK
       BTL                         : TINJAU JABATAN ybs. PD PAK INPASING DAN SKP 15/16


II. DINAS PU DAN TATA RUANG

NAMA                  : HAJI MUHAMMAD KUSASI....(MELENGKAPI)
NIP                         : 197803152007011008
BTL                         : KONFIRMASI ATASAN LANGSUNG

   Bersama ini diberitahukan kepada nama-nama tersebut diatas agar dapat melengkapi sesuai dengan keterangan yang terlampir paling lambat hari kamis tanggal 2 November 2017 ke kantor BKPSDM Kab. Tapin agar dapat diproses lebih lanjut.

SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2019 SUDAH TERBIT

SK bisa diambil oleh Bagian Kepegawaian SKPD masing-masing dengan membawa/menyerahkan Berita Acara dan Foto Penanaman Pohon ...