Monday, October 9, 2017

BTL (berkas tidak lengkap) Usul Kenpa Periode Oktober 2017

I. DINAS PENDIDIKAN

1. NAMA                  : ISRAYNAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                       : 198205192011012012
    UNIT KERJA       : SDN PUALAM SARI 1
    BTL                       : TINJAU ULANG NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN 
                                    SKP  SEHARUSNYA GURU

2. NAMA                  : FAKHRURRAZI, S.Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                        : 196802272001031001
    UNIT KERJA        : SDN GADUNG KERAMAT
    BTL                        : TINJAU ULANG SKP 2015 & 2016 UNTUK PBM TIDAK 
                                       SINGKRON    DGN PAK

3. NAMA                  : SA’ADIAH, S.Ag..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197403132006042022
    UNIT KERJA        : SDN SAWAJA
    BTL                         : TINJAU ULANG UNSUR PD DAN PKI UNTUK GOL III/c KE III/d 

4. NAMA                   : HUSNI MUSTAMIL, S.Pd, M.Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197207132007011014
    UNIT KERJA        : SMPN 1 SALAM BABARIS
     BTL                      : - AK PADA INPASING TDK SINGKRON
                                     - TINJAU ULANG SKP 2016 FORMAT JANGKA WAKTU PENILAIAN

5. NAMA                  : INDAH PUSPITA SARI, S.Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198807022010012010
    UNIT KERJA        : SDN RANGDA MALINGKUNG 4
    BTL                       : - AK PADA PAK INPASING TDK SINGKRON
                                    - TINJAU ULANG SKP 2015 UNTUK POIN NILAI CAPAIAN 
                                       NILAI                  DIBAWAH 76
                                     - TINJAU ULANG SKP 2016 UNTUK PBM

6. NAMA                  : ARMANIAH, S.Pd SD..(MELENGKAPI)
   NIP                         : 197607132009042002
   UNIT KERJA        : SDN MARGASARI ILIR 1
   BTL                         :  AK PADA PAK INPASING TDK SINGKRON

7. NAMA                  : FERIYANTI, S.Pd SD..(MELENGKAPI)
   NIP                         : 197802022011012005
   UNIT KERJA        : SDN PUALAM SARI 1
   BTL                         : AK PADA PAK INPASING TDK SINGKRON

8. NAMA                   : LIDYA AGUSTINA, S,Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198708072011012022
    UNIT KERJA        : SDN BUNGUR
    BTL                         : LAMPIRKAN PAK ASLI AWAL

9. NAMA                  : MAMAN ROHEMAN, S.Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197012152014061003
    UNIT KERJA        : SDN PARING GULING
    BTL                         : - LAMPIRKAN PAK ASLI AWAL
                                      - TINJAU ULANG NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN 
                                         SKP  SEHARUSNYA GURU

10. NAMA                  : MIMIN SUGIYARTI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197608102010012009
      UNIT KERJA        : SDN SWATO 2
      BTL                       : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                      - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU
                                      - SK KENAIKAN JABATAN TIDAK SESUAI DENGAN PAK 2016

11. NAMA                  : ASMUNI, S.Pd..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198410122010011015
     UNIT KERJA        : SDN KALADAN 2
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

12.NAMA                  : ARIEF DHARMAWAN, S.Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198009182008041002
    UNIT KERJA        : SDN LAWAHAN 2
    BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                      - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

13. NAMA                  : ANITA, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198709282010012016
      UNIT KERJA        : SDN HARAPAN MASA 2
      BTL                         : - LAMPIRKAN PAK ASLI
                                        - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

14. NAMA                  : RINAWATI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198404052009042006
      UNIT KERJA        : SDN BATU AMPAR
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

15. NAMA                  : MUHAMMAD FAJERI, S.Pd..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198503032009041002
     UNIT KERJA        : SDN TELUK HAUR
    BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                      - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

17. NAMA                  : ICE CHANDRA PRESTIANA WSP, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198408112011012007
      UNIT KERJA        : SDN HATUNGUN 1
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU
                                       - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI

18. NAMA                    : TAWANTO, S.Pd
      NIP                         : 198404162011011010
      UNIT KERJA        : SDN BAGAK
      BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU
                                        - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                        -  LAMPIRKAN SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI 
                                           DALAM JAFUNG

19. NAMA                  : MISNANIAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198512192010012019
      UNIT KERJA        : SDN PABAUNGAN PANTAI
      BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                         - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

20. NAMA                  : ZAKIYA WASA ADY, S.Pd..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198608212011011007
     UNIT KERJA        : SDN PANTAI CABE
    BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                      - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU
                                      - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI

21. NAMA                   : NORHASANAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198304162011012012
      UNIT KERJA        : SDN PABAUNGAN PANTAI
      BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

22. NAMA                  : HAMDATUL JANNAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198210122014062007
      UNIT KERJA        : SDN MARGASARI ILIR 2
      BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI

23. NAMA                    : MUHAMMAD ALI SADIKIN..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197009112006041007
     UNIT KERJA         : SDN RANTAU BUJUR 1
     BTL                          : - TINJAU ULANG TANGGAL DITETAPKANNYA PAK INPASING
                                       - SKP 2016 FORMAT DI KOLOM TANDATANGAN PEJABAT 
                                         PENILAI, ATASAN   PEJABAT PENILAI DAN YBS
                                       - SK KENAIKAN JABATAN YANG DILEGALISIR BKD

24. NAMA                   : JAHRI PADELI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197504142014061004
      UNIT KERJA        : SDN PABAUNGAN PANTAI
     BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                        - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

25. NAMA                  : SONY SETIAWAN, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198509232011011012
      UNIT KERJA        : SMPN 2 BINUANG
     BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                        - TINJAU ULANG TMT SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI
                                        - TINJAU ULANG SKP 15/16 UNTUK PBM 

26. NAMA                  : SYARNIAH, S.Pd
      NIP                         : 198503222011012013
      UNIT KERJA        : SDN PEMATANG KARANGAN HULU
      BTL                         : - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN
                                         - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                         - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

27. NAMA                  : JURAIDAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197305212014062003
      UNIT KERJA        : SDN BINUANG 8
      BTL                         : - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN
                                        - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

28. NAMA                   : SAUFIAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197206032007012023
      UNIT KERJA        : TK NEGERI PEMBINA RANTAU
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

29. NAMA                   : MUHAMMAD AYAN FIRDAUS, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198712212011011005
      UNIT KERJA        : SDN SUNGAI PUTING
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

30. NAMA                   : MUHTAR LUPI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197606302011011008
      UNIT KERJA        : SDN TATAKAN 1
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

31. NAMA                   : IDA MERIATI, S.Pd... (MELENGKAPI)
      NIP                         : 198212012011012013
       UNIT KERJA        : SMPN 1 CLS
      BTL                         : TINJAU ULANG SKP 15/16 UTK KEGIATAN TUGAS 
                                         SEHARUSNYA PERPAKET

32. NAMA                   : MAHMUDAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198012062009042006
      UNIT KERJA        : SMPN 3 CLU
        BTL                              : LAMP. SK KENAIKAN JABATAN

33. NAMA                  : BAINAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198510022009042005
     UNIT KERJA        : SMPN 1 HATUNGUN
     BTL                         : - TINJAU ULANG SKP 15/16
                                              - PAK LAMA BELUM DILEGALISIR

34. NAMA                  : DAHLIANA, S.Pd
     NIP                         : 197401112014062004
     UNIT KERJA        : SDN PANDULANGAN
    BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                      - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                      - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

35. NAMA                  : ALPISAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198304022014062004
     UNIT KERJA        : SDN MARAMPIAU HILIR
   BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                     - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                     - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

36. NAMA                  : SULASTRI, S.Pd
      NIP                         : null
     UNIT KERJA        : SDN A. YANI PURA 2
    BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

37. NAMA                  : MARIA FATIMAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198303072014062010
     UNIT KERJA        : SDN BAULIN
    BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

38. NAMA                  : JUM’ANI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 196404302014062002
     UNIT KERJA        : SDN ASAM RANDAH
    BTL                         :  - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                      - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

39. NAMA                    : SAHRUBIN, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 196903182014061001
      UNIT KERJA        : SDN MARAMPIAU
     BTL                         :  - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                         - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                         - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

40. NAMA                  : NORHASANAH, S.Pd
      NIP                         : 198505262014062002
     UNIT KERJA        : SDN RAWANA HILIR
    BTL                         :  - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU
                                       - TINJAU SK KENAIKAN JABATAN PADA AK.

41. NAMA                  : SAIPUDIN, S.Pd..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198110082014061004
     UNIT KERJA        : SDN BARINGIN
    BTL                         :  - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

42. NAMA                   : AINUN RIDHA ULFIAH, S.Pd.I..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197606012009042002
     UNIT KERJA         : SDN ASAM RANDAH
     BTL                         : PAK INPASING AK. TDK SINGKRON

43. NAMA                   : NURKAMILA MEILANI, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198305192009042003
      UNIT KERJA        : SDN BUNGUR
      BTL                        : PAK INPASING AK. TDK SINGKRON

44. NAMA                   : MUHAMMAD ANDI WARDANA, S.Pd.SD....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198410122009041001
      UNIT KERJA        : SDN RANTAU KIWA 2
     BTL                         : - PAK INPASING AK. TDK SINGKRON
                                       - TINJAU ULANG SKP 2015 UNTUK REALISASI WAKTU

45. NAMA                   : MAS’AMAH, S.Pd...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197904102009042003
     UNIT KERJA         : SDN BATALAS
     BTL                         : TINJAU ULANG SKP 15/16 NILAI CAPAIAN UNTUK PBM

46. NAMA                  : IIN BUDIARTI, S.Pd
     NIP                         : 197908162014062007
     UNIT KERJA        : SDN PUALAM SARI 1
    BTL                         : - LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

47. NAMA                   : MUKANI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197003082007011024
      UNIT KERJA        : SDN SALAM BABARIS
      BTL                         : - SKP 15/16 UTK NILAI CAPAIAN PDK ANGKA DIBELAKANG
                                           KOMA CUKUP 2
                                        - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

48. NAMA                   : NUR AIDAH MUSLIMAH, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198803102010012012
      UNIT KERJA        : SDN MARGASARI ULU
      BTL                         : TINJAU ULANG PAK INPASING UNTUK AK.

50. NAMA                  : REZEKI ANITA, S.Pd, M.Pd..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198612092009042007
     UNIT KERJA        : SDN TAMBARANGAN 1
    BTL                         : PADA PAK  TERCANTUM PEND. S.2 LAMP. IJAZAH S.2 
                                       YG DILEGALISIR 

51. NAMA                    : MUHAMMAD ANSYARY....(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197310202006041016
     BTL                         : TINJAU ULANG SKP 2015 UTK TARGET WAKTU 
                                        DISESUAIKAN DGN TUGAS JABATAN

52. NAMA                  : NURKHOLIS MAJID, S.Pd.I..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197901032009041002
      UNIT KERJA        : SDN PEMATANG KARANGAN HILIR 1
       BTL                         : TINJAU SKP 2015 NILAI CAPAIAN DIBAWAH 76

53. NAMA                     : SRI WAHDAH AMINY, S.Pd.I..(MELENGKAPI)
      NIP                           : 198504192009042003
      UNIT KERJA          : SDN SERAWI
      BTL                         : TINJAU SKP 2015 NILAI CAPAIAN DIBAWAH 76

54. NAMA                    : JAMILAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197411102007012022
      UNIT KERJA        : TK NEGERI PEMBINA RANTAU
      BTL                       : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

55. NAMA                   : JIHANNI, S.Pd
      NIP                         : 198502122006041004
      UNIT KERJA        : SDN MATANG BATAS
    BTL                         : - LAMP. IJAZAH YG DILEGES KAMPUS
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

56. NAMA                    : SUPRIANTO, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197907142010011019
      UNIT KERJA        : SDN MIAWA
     BTL                         : - LAMP. PAK LAMA YG DILEGES DISDIK
                                       - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN YG DILEGES BKD

57. NAMA                    : SITI AMINAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198410282014062003
      UNIT KERJA        : SDN BARAMBAN
     BTL                         : - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN YG DILEGES BKD
                                       - TINJAU ULANG SKP 2016 UNTUK FORM  NILAI CAPAIAN 
                                          BELUM DITANDATANGANI ATASAN

58. NAMA                    : NURUL HUDA, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197106092010032008
      UNIT KERJA        : SDN TAMBARANGAN 2
    BTL                         : - LAMP. PAK AWAL ASLI
                                      - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN YG DILEGES BKD

59. NAMA                    : MISLAN, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197002242012121001
      UNIT KERJA        : SDN PANTAI CABE
      BTL                         : - LAMP. PAK AWAL ASLI
                                        - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN YG DILEGES BKD
                                        - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

60.  NAMA                  : NOR IPANSYAH, S.Pd
       NIP                         : 197708192012121005
       UNIT KERJA        : SDN BUAS-BUAS HILIR
     BTL                         : - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN YG DILEGES BKD
                                       - LAMP. SK PENGANGKATAN JAFUNG PERTAMA KALI
                                         YG DILEGES BKD

62. NAMA                  : HERMAWARDI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 196906232014061002
      UNIT KERJA        : SDN RAWANA HILIR
     BTL                         : - LAMP. PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

63. NAMA                  : LISA LARASITA, A.Ma..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198602042009042002
      UNIT KERJA        : SDN PANDAHAN 2
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

64. NAMA                    : KRISNA PUJAWATI, S.Pd.SD
      NIP                         : 198704242011012026
      UNIT KERJA        : SDN TANDUI 2
     BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

65. NAMA                   : NELLY SURYANINGSIH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198501052014062009
      UNIT KERJA        : SDN BATU AMPAR
     BTL                         : - TINJAU ULANG SKP 2015 UNTUK PBM
                                        - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

66. NAMA                  : SARKANI, S.Pd..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198403112009041003
     UNIT KERJA        : SDN BINUANG 9
    BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

67. NAMA                    : BARNIATI, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197608072006042005
      UNIT KERJA        : SDN BURAKAI
     BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

68. NAMA                   : BEKTI SUPOMO, S.Pd.SD
      NIP                         : 198606102009041001
      UNIT KERJA        : SDN BURAKAI
     BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

69. NAMA                  : ESTI HANDAYANI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : NULL
      UNIT KERJA        : SDN A.YANI PURA 1
      BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

70. NAMA                  : MESRAWATI, S.Pd.I...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197204102009042023
      UNIT KERJA        : SDN MARAMPIAU
     BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

71. NAMA                    : SITI MUNAWAROH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198711292010012013
      UNIT KERJA        : SDN KALUMPANG 2
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU
                                       - SKP 15/16 UNTUK NILAI KUAL MUTU DIBAWAH 76

72. NAMA                  : MUSLIMAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198102272010012011
      UNIT KERJA        : SDN SWATO 1
    BTL                         : - LAMP. PAK 2015/2016
                                      - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                     - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

73. NAMA                  : TONI EFENDI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198001172010011014
      UNIT KERJA        : SDN KELUMPANG 3
      BTL                       : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                      - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

74. NAMA                    : NURDIN, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198501042010011012
      UNIT KERJA        : SDN PEMATANG KARANGAN
      BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

75. NAMA                   : NOOR LAILA, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197511252009042001
      UNIT KERJA        : SDN BINUANG 9
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

76. NAMA                  : DEWI AGUSTIN, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : NULL
      UNIT KERJA        : SMPN 2 RANTAU
      BTL                         : TINJAU ULANG SKP 2016 UTK NILAI PBM

77. NAMA                  : SUMIATIN, S.Pd SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198109102009042003
      UNIT KERJA        : SDN PUALAM SARI 2
      BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

78. NAMA                   : FAUZIAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 196409282007012014
      UNIT KERJA        : TK NEGERI PEMBINA RANTAU
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

79. NAMA                   : LIES FITRIANY, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 196402152006042004
      UNIT KERJA        : TK IDHATA
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

80. NAMA                     : MILA KARMILA, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                           : 198711032011012013
      UNIT KERJA          : SDN PARIGI SIMBAR
      BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

81. NAMA                    : MELDAWATI, S.Pd, SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197910242010012007
      UNIT KERJA        : SDN BURAKAI
      BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

82. NAMA                   : LINA MAILIDA, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198805062009042001
      UNIT KERJA        : SDN BINUANG 3
      BTL                       : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

83. NAMA                     : JANNATUL RADAINA, S.Pd SD..(MELENGKAPI)
      NIP                          : 198504092009042009
      UNIT KERJA         : SDN RAWANA HULU
      BTL                         : AK. PAK INPASING TIDAK SINGKRON

84. NAMA                   : MARLIANI CHANDRA, A.Ma Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197809292010012010
      UNIT KERJA        : SDN TIMBAAN 2
     BTL                         : - PAK INPASING BELUM DI STEMPEL DINAS
                                        - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                        - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

85. NAMA                   : RUSTANI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197501212010011009
      UNIT KERJA        : SDN BATU AMPAR
     BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

86. NAMA                    : SRI RAHAYU, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198403152009042007
      UNIT KERJA        : SDN BATU HAPU 1
      BTL                        : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                       - NAMA J ABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU
                                       - SK KP TERAKHIR TIDAK SINGKRON DGN PAK LAMA

87. NAMA                  : SRI INDRIANA
      NIP                         : 198609242010012021
      UNIT KERJA        : SDN TANDUI 2
      BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                         - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURU

88. NAMA                      : RINAWATI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                            : 197605072006042035
      UNIT KERJA           : SMPN 1 RANTAU
       BTL                         : SK KP TERAKHIR TIDAK SINGKRON DGN PAK LAMA

89. NAMA                   : RAHMIDA, S.Pd.I..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197903262009042002
      UNIT KERJA        : SDN HATUNGUN 2
     BTL                         : TINJAU ULANG AK. PADA PAK INPASING

90. NAMA                    : SYARIFAH MAIMUNAH, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197906172009042003
      UNIT KERJA        : SDN BINUANG 9
      BTL                         : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

91. NAMA                   : LIAN MATALIA, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198111022011012008
      UNIT KERJA        : SDN SUNGAI RUTAS 2
      BTL                       : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

92. NAMA                   : ITSNANIYAH, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198303072009042004
      UNIT KERJA        : SDN BARINGIN 1
     BTL                         : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

93. NAMA                   : NOR’AIN, S.Pd.SD...(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198210102009042008
      UNIT KERJA        : SDN TIMBAAN 2
      BTL                         : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

94. NAMA                   : KARMILAWATI, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198503212009042002
      UNIT KERJA        : SDN BINUANG 6
      BTL                       : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

95. NAMA                   : METTY HASTUTI, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198610152009042004
      UNIT KERJA        : SDN PADANG SARI
      BTL                         : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

96. NAMA                   : NOR RYNA, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198811232010012007
      UNIT KERJA        : SDN LAWAHAN 1
     BTL                         : - AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON
                                       - LAMP. PAK 2014

97. NAMA                   : MANSUR, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198403122009041001
      UNIT KERJA        : SDN RAWANA HILIR
      BTL                       : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

98. NAMA                   : NORITA, S.Pd..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197812082009042002
     UNIT KERJA          : SDN KALUMPANG 1
     BTL                         : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

99. NAMA                   : LAILA HAYATI, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198107072010012019
      UNIT KERJA        : SDN TIMBAAN 2
       BTL                               : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

100. NAMA                  : LILY NORMAYANTI, S.Pd.SD..(MELENGKAPI)
       NIP                         : 198505052009042014
       UNIT KERJA        : SDN BINUANG 5
       BTL                         : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

101. NAMA                   : TRIA REZKY ARIANI, S.Pd..(MELENGKAPI)
        NIP                         : 198708032009042001
        UNIT KERJA        : SDN RAWA MUNING 1
        BTL                        : - AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON
                                          - TINJAU ULANG MP PD PAK 2013
                                          - LAMP. PAK 2014

102. NAMA                     : NORMALA, S.Pd
        NIP                          : 197010122007012022
        UNIT KERJA          : TK NEGERI BINUANG
          BTL                                 : AK. PADA PAK INPASING TIDAK SINGKRON

103. NAMA                  : PATIMAH, S.Pd..(MELENGKAPI)
       NIP                         : NULL
       UNIT KERJA        : SDN PEMATANG KARANGAN
      BTL                         : - LAMP. SK KENAIKAN JABATAN
                                         - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PADA PAK DAN SKP
                                         - NAMA JABATAN UNTUK PAK DAN SKP SEHARUSNYA GURUII. DINAS KESEHATAN

1.  NAMA                  : HENNY SETIAWATI, AM.Keb..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198505292008032003
    UNIT KERJA        : PKM SALAM BABARIS
    BTL                        :  - PD SK KP TERAKHIR AK TIDAK TERLAMPIR
                                      - LAMPIRKAN PAK LAMA

2. NAMA                   : H. MAHYUDIN, S.ST, MM...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 196707121991031014
    UNIT KERJA        : PKM BAKARANGAN
    BTL                       : LAMP. SK PEMBEBASAN SEMENTARA SEBAGAI JFT

3. NAMA                      : YULI SUSMITA, AMK..(MELENGKAPI)
    NIP                           : 198407252010012026
    UNIT KERJA          : PKM BAKARANGAN
    BTL                         : PADA SK KP TERAKHIR AK. TIDAK TERCANTUM

4. NAMA                   : NORIDA..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198706152006042003
    UNIT KERJA        : PKM TAMBARUNTUNG
    BTL                       : TINJAU NAMA JAB. PADA PAK SEHARUSNYA PERAWAT MAHIR

5. NAMA                     : BURHANUDINSYAH..(MELENGKAPI)
     NIP                          : 197710152006041015
     UNIT KERJA         : PKM BAKARANGAN
     BTL                         : LAMP. PAK LAMA AK. 84.057

6. NAMA                   : Hj. MARIANI, AM.Keb..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198812142010012010
    UNIT KERJA        : PKM TAPIN UTARA
   BTL                         : - TINJAU ULANG PAK 2014 PADA KOLOM JUMLAH TDK 
                                        SESUAI DENGAN PAK 2015
                                     - TINJAU ULANG SKP 2016 UTK NILAI CAPAIAN TDK SESUAI PPK

7. NAMA                  : DEWI SINTA MARIA, Amd.KG..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197809272007012009
    UNIT KERJA        : -
    BTL                       :  TINJAU ULANG SKP 2016 UTK NILAI CAPAIAN TDK SESUAI PPK

8. NAMA                    : RUSMIANI, SKM..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197304182007012012
    UNIT KERJA        : -
    BTL                       : -LAMP SK CPNS
                                    - LAMPIRKAN SK PEMBEBASAN SEMENTARA

9. NAMA                    : RETNO MURNIATI NINGSIH, S.ST..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197804272000122005
    UNIT KERJA        : PKM BANUA PADANG
   BTL                         : - TINJAU SK KP TERAKHIR NAMA JABATAN TIDAK SESUAI
                                        DGN SK KENAIKAN  JABATAN
                                     - TINJAU PAK LAMA NAMA JABATAN TIDAK SESUAI DGN
                                       SK KENAIKAN  JABATAN

10. NAMA                   : REZKY NOOR AMALIA, AM.Keb..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198806112010012013
     UNIT KERJA        : PKM TAPIN UTARA
     BTL                        : - LAMP. DIKLAT PENJENJANGAN
                                       - TINJAU ULANG SKP 2016 UTK NILAI CAPAIAN TDK SESUAI PPK

11. NAMA                   : MURJIAH, Amd.KG..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 197805102007012019
     UNIT KERJA        : PKM TAMBARANGAN
     BTL                         : LAMP.FORLAP DIKTI

12. NAMA                   : NINA RIYANTI, AM.Keb..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198611172008032001
      UNIT KERJA        : PKM PIANI
      BTL                         : LAMP. SK KENAIKAN JABATAN AK. 152.475

13. NAMA                  : RAHMAWATI, AMK..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198708182011102017
     UNIT KERJA        : PKM TAPIN UTARA
     BTL                         : LAMP. SK KENAIKAN JABATAN

14. NAMA                   : SRI AGUSTINA, AMK..(MELENGKAPI)
     NIP                          : 197908092006042026
     UNIT KERJA         : PKM HATUNGUN
     BTL                         : LAMP. SK KENAIKAN JABATAN

15. NAMA                    : ASTUTI CANDERA IRIYANI, AMK..(MELENGKAPI)
      NIP                          : 19880212202010012032
      UNIT KERJA         : PKM BARINGIN
      BTL                         : PADA SK KP TERAKHIR AK. TIDAK TERCANTUM

16. NAMA                  : HARISAH, AMK..(MELENGKAPI)
     NIP                         : NULL
     UNIT KERJA        : PKM MARGASARI
     BTL                         : LAMP. SKP 2016 FORMAT 2

17. NAMA                   : NOVIA WAHYU HERI SUSANTI, AMK..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198711212011012016
      UNIT KERJA        : PKM HATUNGUN
      BTL                         : SKP 2015 NILAI CAPAIAN DGN PPK TIDAK SINGKRON

18. NAMA                   : DEWI RESKA ERMAWATI, AMK..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 198912212011012009
      UNIT KERJA        : PKM PANDAHAN
     BTL                         : LAMP. PAK LAMA AK. 89.555

19. NAMA                    : ENY ELIYANAH, AMK..(MELENGKAPI)
      NIP                         : 197808082011012004
      UNIT KERJA        : PKM SALAM BABARIS
     BTL                         : - LAMP. DIKLAT JENJANG JABATAN
                                       - LAMP. SK PMK

III. RSUD DATU SANGGUL

1. NAMA                   : MUHAMMAD ZAKI MUBARAK, A.Md..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 199303042014021001
    BTL                         : LAMPIRKAN STR TEKNISI ELEKTRO MEDIS

2. NAMA                   : RAISA RAHMA, A.Md, AK..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 199207202015032002
    BTL                         : - TINJAU ULANG SKP 2015 FORM TUGAS TAMBAHAN
                                      - TINJAU ULANG SKP 2016 UTK TARGET WAKTU

3. NAMA                   : AKHMAD DAIROBI, A.Md.AK..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 199208242015031001
    BTL                         : - TINJAU ULANG SKP 15/16 UNTUK FORMAT TUGAS TAMBAHAN
                                       - SKP 15 UTK BULAN JANUARI
                                      - LAMP. PAK AWAL ASLI
                                      - LAMP. SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABFUNG

4. NAMA                   : CHRISTY SHELVYANA HIDAYAT, SKM..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198809272011012015
    BTL                         : KONFIRMASI JFU YBS.

5. NAMA                    : MAHFUZAH, AM.Keb
    NIP                          : 198004112005012007
    BTL                         : LAMP. DIKLAT JENJANG JABATAN

6. NAMA                   : DEVIANA SUNARYA, S.Kep..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 199004072015032003
    BTL                         : - TINJAU ULANG SKP 2015
                                       - LAMP. PAK AWAL ASLI

7. NAMA                   : YUFI AGUSRIANDI, SKM...(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198408012011011005
   BTL                         : - LAMP. PAK AWAL ASLI
                                     - LAMP. PEMBEBASAN SEMENTARA YBS BARU DIUSULKAN 
                                        KP SETELAH 6 TAHUN 9 BULAN

9. NAMA                   : NOOR JAMILAH, SST
    NIP                         : 197607071996032003
    BTL                         : DIKLAT FUNGSIONAL AHLI

IV. DINAS PERTANIAN

1. NAMA                     : VIVI HERYANTI..(MELENGKAPI)
     NIP                          : 197609042011012003
     BTL                         : LAMP. PAK ASLI 2016

2. NAMA                   : MAYA ERVINA NASA INDA, SP..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198105302006042017
    BTL                         : - TINJAU ULANG SKP 2015 UTK TARGET WAKTU
                                              - LAMP. PAK ASLI 2013

3. NAMA                    : Hj. NOOR AINA, S,PKP..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197104061998032006
   BTL                         : LAMP.PAK ASLI MP. 1 JAN 2014 s/d 31 DES 2014 DAN 
                                     MP. 1 JAN 2015  s/d 31 DES  2016

4. NAMA                   : MUHAMMAD RIFKI HIDAYATULLAH, SP..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197304211997031006
   BTL                         : NILAI PENGGABUNGAN SKP PADA PENILAIAN PRESTASI KERJA
            TIDAK SAMA DENGAN NILAI CAPAIAN SKP PENGGABUNGAN
            MASA PENILAIAN 1 JAN -17 MEI 2016 DAN
            MASA PENILAIAN 18 MEI 2016-31 DES, 2016

5. NAMA                   : RAJAB SALASIAH, S.Pi..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197508121996032001
   BTL                         : LAMP. SKP DAN CAPAIAN SKP TAHUN 2016 DAN 2015

6. NAMA                   : JARKAMALUDIN, SP..(MELENGKAPI)
   NIP                          : 196812061993031008
   BTL                         : LAMP. PAK ASLI


V. INSPEKTORAT

1. NAMA                   : HERLIWANSYAH, SE..(MELENGKAPI)
    NIP                          : 198001102008031002
    BTL                         : LAMP. PAK LAMA AK. 212,11

2. NAMA                    : NORMADIYANTI..(MELENGKAPI)
    NIP                          : 197910172007012006
    BTL                         : LAMP. URAIAN TUGAS ASLI

3. NAMA                   : DENNY WAHYUDI, A.Md..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 197903132008031002
    BTL                         : LAMP. PAK AWAL ASLI

VI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

1. NAMA                   : IWAN FAISAL, S.AG..(MELENGKAPI)
    NIP                          : 197410082006041008
    BTL                         : LAMP. PAK ASLI

2. NAMA                    : KARYAWANSYAH, S.AG..(MELENGKAPI)
    NIP                          : 197206042006041004
    BTL                         : LAMP. PAK ASLI

3. NAMA                   : ALPIANA, S.Sos..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 198008212006042013
   BTL                         : LAMP. PAK ASLI

5. NAMA                    : IMELDA AGUSTINA, SE..(MELENGKAPI)
    NIP                          : 197608032006042005
    BTL                         : LAMP. PAK ASLI
                                  

VII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR

1. NAMA                    : JAHRANSYAH..(MELENGKAPI)
    NIP                         : 196704102006041019
     BTL                               : SKP 15/16 UNTUK NILAI CAPAIAN TIDAK SESUAI DENGAN PPK

2. NAMA                   : SARIFUDIN HERYADI..(MELENGKAPI)
   NIP                          : 19720310201001005
   BTL                         : URAIAN TUGAS SESUAIKAN DENGAN IJAZAH YANG DIMILIKI

VIII. DINAS PERDAGANGAN

    NAMA                 : DHONY FAHRUL QUSYAIRI, ST...(MELENGKAPI)
    NIP                      :  198605232010011011
   BTL                      : TINJAU ULANG PENILAIAN CAPAIAN SKP JANGKA 
                                     WAKTU  PENILAIAN 16 MEI s/d 31 DES

IX. SEKRETARIAT DAERAH BAG. PERLENGKAPAN

     NAMA                     : INDRA NOOR RAHMAN, A.Md..(MELENGKAPI)
     NIP                          : 197509202009041003
     BTL                         : - SK CPNS TIDAK DILEGES
                                        - PADA SK PEMBEBASAN SMTRA TERCANTUM 
                                          AK. 62,000 LAMPIRKAN PAK AWAL ASLI
                                       - TINJAU ULANG SKP 15/16 UNTUK KEGIATAN TUGAS 
                                         SEHARUSNYA SEBAGAI PRAKOM
                                      - NAMA JABATAN


X. DINAS PENGELOLAAN PASAR

    NAMA                    : HELYANA SARI NOVALISTA, S.Sos..(MELENGKAPI)
     NIP                         : 198501122009012002
    BTL                         : TINJAU ULANG URAIAN TUGAS SESUAIKAN DENGAN
                                       IJAZAH YANG DIMILIKI

XI. DISDUKCAPIL

    NAMA                     : RUAIDA ISWARNI..(MELENGKAPI)
     NIP                          : 196803211991032007
     BTL                         : SKP 15/16 UTK NILAI CAPAIAN TIDAK SINGKRON DGN PPK


XII. KELURAHAN RANTAU KANAN

    NAMA                     : SYAHRIAL PANI..(MELENGKAPI)
     NIP                          : 196910081993031007
     BTL                         : TINJAU ULANG TARGET SKP 2016

     NAMA                  : DIANA, A.Md..(MELENGKAPI)
     NIP                        : 197703012011012002
     BTL                      : NILAI CAPAIAN SKP 2016 TDK SAMA DGN CAPAIAN 
                                   SKP DI FORMULIR PENJABARAN KERJA

    NAMA                   : RAHMADI..(MELENGKAPI)
    NIP                          : 196307031989101003
    BTL                         : SKP 2015 UTK NILAI CAPAIAN DIBAWAH 76

XIII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    NAMA                    : ANTHONY IRWAN RIFANI, SH..(MELENGKAPI)
     NIP                          : 198201212008031001
     BTL                         : - LAMP. SK PELANTIKAN SBG. KASI LALU LINTAS JALAN
                                       - LAMP. NAMA ATASAN LANGSUNG KEPALA SEKSI PERSANDIAN

XIV. KANTOR KESBANGPOL

NAMA                    : ISMALIA, A.Md...(MELENGKAPI)
NIP                          : 198106202010012015
BTL                         : - SKP 2015 UTK REALISASI WAKTU SEHARUSNYA BULAN
                                  - SKP 2016 UTK KUAL MUTU TANGGAL DITETAPKAN 
                                   TINJAU KEMBALI
                                 - SKP 2016 UTK NILAI CAPAIAN BULAN JAN s/d 30 APRIL 
                                    2016 FORMAT 1 BULAN MEI 2016
                                - TINJAU ULANG TANGGAL DITETAPKAN PAK

XV. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NAMA                  : ERLIS AKHSAN FUAD, ST..(MELENGKAPI)
NIP                         : 198207282010011019
BTL                         : KONFIRMASI ATASAN LANGSUNG


XVI. DINAS TENAGA KERJA

NAMA                    : PARIYANTO, SE..(MELENGKAPI)
NIP                          : 197912232010011018
BTL                         : TINJAU ULANG SKP 2016 UTK NILAI CAPAIAN TDK SESUAI PPK


XVII. BAPELITBANG

NAMA                    : AGUSTIN CAROLINA, SE..(MELENGKAPI)
NIP                          : 198408012010012023
BTL                         : LAMP. SK PELANTIKAN YANG PERTAMA KALI


XVIII. KEC. LOKPAIKAT

NAMA                  : MELIYANI ASTUTI, SE..(MELENGKAPI)
NIP                         : 198603062006042002
BTL                         : LAMP.URAIAN TUGAS BARU SESUAI IJAZAH YG DIMILIKI


XIX. KECAMATAN CANDI LARAS UTARA

NAMA                    : NORLENA LATIFAH, S.Sos..(MELENGKAPI)
NIP                          : NULL
BTL                         : KONFIRMASI KENAPA YBS MENJADI JFU


XXI. SEKRETARIAT KPU

NAMA                    : RINA RAYA..(MELENGKAPI)
NIP                          : 197411112007012015
BTL                         : URAIAN TUGS TIDAK MENCERMINKAN IJAZAH YANG DIPEROLEHXXII. DINAS KETAHANAN PANGAN

NAMA                    : ABDURRAHMAN FADILLAH, A.Md..(Melengkapi)
NIP                          : 198003212010011008
BTL                         : - TINJAU ULANG NAMA JABATAN PD SKP 2015
                                   - TINJAU ULANG TARGET WAKTU SKP 2016


XXIII. KELURAHAN TAMBARANGAN

NAMA                     : NORPATIAH...(MELENGKAPI)
NIP                           : 196812221993032008
BTL                          : TINJAU ULANG SKP 2015 YBS DILANTIK SBG SEKRETARIS LURAH


           Berkas atas nama tersebut diatas agar dapat dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan keterangan yang terbaca diantar ke kantor BKPSDM Kab.Tapin paling lambat hari Rabu 18 Oktober 2017  agar dapat disampaikan dan diproses lebih lanjut ke kantor BKN Regional VIII Banjarbaru.

SK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2019 SUDAH TERBIT

SK bisa diambil oleh Bagian Kepegawaian SKPD masing-masing dengan membawa/menyerahkan Berita Acara dan Foto Penanaman Pohon ...